VERDUURZAMING

Duurzaamheid is een groot goed in de huidige maatschappij en staat dan ook hoog in het vaandel binnen onze organisatie. ML Agro Service is ABU-gecertificeerd (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Het is een keurmerk in de markt en we zijn er dan ook trots op dat dit predicaat aan onze wand hangt. Hiermee verzekeren we onze klanten van kwaliteit en naleving van de CAO, Arbo en andere wet- en regelgeving. 

Ook op het gebied van duurzame energie heeft ML Agro Service de juiste mensen en kennis in huis. Steeds meer huishoudens kiezen vanuit kostenbesparing voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze investering kan al binnen een aantal jaren terugverdiend worden, een initiatief wat ML Agro Service beslist toejuicht. Onze organisatie detacheert mensen naar gespecialiseerde bedrijven, om uw woning klaar te maken voor een gezonde, energiebesparende toekomst.